امتحان پایان ترم درس MIS

به امتحان پایان ترم MIS خوش آمدید.

دانشجوی گرامی قبل از شروع امتحان موارد زیر را با دقت خوانده و سپس شروع به امتحان کنید.

تعداد سوالات امتحان: 20 سوال به صورت تصادفی از بانک سوالات

زمان پاسخگویی: 40دقیقه (پس از پایان زمان، سیستم به صورت خودکار امتحان شما را قطع خواهد کرد و تنها مجاز به ارسال موارد تکمیل شده هستید.)

هر دانشجو فقط یک بار می تواند امتحان دهد و پس از پایان امتحان دیگر مجاز نخواهد بود.

زمان امتحان از ساعت 15 الی 16 دقیقه خواهد بود.

نام نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی، نام پدر و شماره تلفن همراه خود را با دقت تکمیل نمایید.

در صورت وجود هرگونه مشکل می توانید از دکمه "با ما گفتگو کنید" در پایین صفحه اقدام به ارسال پیام نمایید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
کد ملی
شماره دانشجویی
نام پدر
1. سیستم مدیریت دانش چیست؟ نقش سیستم های مدیریت دانش به چه صورت است؟ یک سیستم مدیریت دانش در دانشگاه را نام برده و توضیح دهید.
2. "اینکه مديران اطلاعات حياتي را دريافت و توزيع مي كنند"، کدام نقش مدیریت است؟
3. سيستمهايي كه مديران سطوح مياني را جهت نظارت، كنترل و تصميم گيري پشتيباني مي كنند چه نامیده می شود؟
4.

هرم سیستم های اطلاعاتی را به صورت کامل توضیح دهید.

5. "اینکه مديران تصميماتي در زمينة فعاليتهاي اصلي، تخصيص منابع و در مذاكرات اتخاذ مي كنند"، کدام نقش مدیریت است؟
6. کدامیک به عنوان یک دارایی سازمانی تلقی نمی گردد؟
7.

"براي بهره گيري كامل از فناوري اطلاعات، و دستيابي به بهره وري، قدرت رقابتي و اثربخشي، بسياري از سازمانها بايد طراحي مجدد شوند"، به عنوان کدام چالش مدیریتی سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد؟b

8. "اینکه دانش مي تواند با استفاده از سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري و ديگر سيستمها، با تصميم گيري مديريتي آميخته شود” چه نامیده می شوند؟
9. افزايش كارايي در كاهش چرخة حيات طراحي محصول، به حداقل رساندن موجودي اضافه، پيش بيني تقاضا و مطلع نگه داشتن شركا و مشتريان چه نامیده می شود؟
10. سيستمهایی که با استفاده از داده ها و ابزارهاي تحليلي به مديران براي تصميم گيري هاي غير ساخت يافته كمك مي كنند چه نامیده می شوند؟
11. "جمع آوري اسناد و ابزارهاي ديجيتالي حاوي دانش از منابع داخلي و خارجي در يك مكان واحد" چه نامیده می شوند؟
12.

زنجیره ارزش سازمان را برای یک کارخانه خودروسازی توضیح دهید.

13. کدام ترکیب از خصوصیات ساختاری سازمانها به حساب می آید؟
14. شبکه های خصوصی سازمانی که مبتنی بر فناوری اینترنت هستند چه نامیده می شوند؟
15. سه کارکرد اصلی یک سیستم منابع انسانی را به تفکیک وظایف و سطح سازمانی و نوع سیستم های مورد استفاده نام برده و توضیح دهید.
16. کدامیک از موارد زیر از تعاریف فرایندهای کاری به حساب نمی آید؟
17. طبق "نظریه نیروی کار" کدام مورد صحیح نیست؟
18. گزینه های جدید پیش روی طراحی سازمان های دیجیتالی را نام برده و توضیح دهید کدامیک تاثیر بیشتری بر کاهش هزینه های سازمان سنتی ایجاد می کند؟
19. منظور از لجستیک معکوس چیست؟
20.

کدامیک از موارد زیر از زیرمجموعه های جهانی شدن محسوب نمی گردد؟


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *