به امتحان پایان ترم MIS خوش آمدید.

دانشجوی گرامی قبل از شروع امتحان موارد زیر را با دقت خوانده و سپس شروع به امتحان کنید.

تعداد سوالات امتحان: 20 سوال به صورت تصادفی از بانک سوالات

زمان پاسخگویی: 40دقیقه (پس از پایان زمان، سیستم به صورت خودکار امتحان شما را قطع خواهد کرد و تنها مجاز به ارسال موارد تکمیل شده هستید.)

هر دانشجو فقط یک بار می تواند امتحان دهد و پس از پایان امتحان دیگر مجاز نخواهد بود.

زمان امتحان از ساعت 15 الی 16 دقیقه خواهد بود.

نام نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی، نام پدر و شماره تلفن همراه خود را با دقت تکمیل نمایید.

در صورت وجود هرگونه مشکل می توانید از دکمه "با ما گفتگو کنید" در پایین صفحه اقدام به ارسال پیام نمایید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
کد ملی
شماره دانشجویی
نام پدر
1. سیستم های TPS و MIS چه وظایف، ورودی ها و خروجی های داردند ارتباط آن ها را با یکدیگر توضیح دهید
2. سيستمهاي پشتيباني كننده از مديران ارشد در برنامه ريزي ها و تصميمات استراتژيك و بلند مدت چه نامیده می شود؟
3.

زنجیره ارزش سازمان را برای یک کارخانه خودروسازی توضیح دهید.

4. کدامیک از موارد زیر از تعاریف فرایندهای کاری به حساب نمی آید؟
5.

"براي بهره گيري كامل از فناوري اطلاعات، و دستيابي به بهره وري، قدرت رقابتي و اثربخشي، بسياري از سازمانها بايد طراحي مجدد شوند"، به عنوان کدام چالش مدیریتی سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد؟b

6. کدامیک به عنوان یک دارایی سازمانی تلقی نمی گردد؟
7. سیستم مدیریت دانش چیست؟ نقش سیستم های مدیریت دانش به چه صورت است؟ یک سیستم مدیریت دانش در دانشگاه را نام برده و توضیح دهید.
8. کدامیک از تاثیرات منفی سیستم های اطلاعاتی به حساب نمی آید؟
9.

کدامیک از موارد زیر از زیرمجموعه های جهانی شدن محسوب نمی گردد؟

10. "تصميم گيري آگاهانه در سازمان بر اساس عوارض منفي ناشي از سيستمهاي اطلاعاتي"، به عنوان کدام چالش مدیریتی سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد؟
11. انواع سیستم های اطلاعاتی را بر اساس نمودار هرم سازمانی توضیح داده و هریک را به همراه جزییات توضیح دهید.
12. کدامیک از ویژگی های فرآيندهاي كاري "بين حوزه هاي كاركردي" (Cross-Functional Business Processes) به حساب نمی آید؟
13.

هرم سیستم های اطلاعاتی را به صورت کامل توضیح دهید.

14. رویکردهای معاصر به سیستم های اطلاعاتی شامل کدام حوزه نمی باشد؟
15. شبکه های خصوصی سازمانی که مبتنی بر فناوری اینترنت هستند چه نامیده می شوند؟
16. "اینکه دانش مي تواند با استفاده از سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري و ديگر سيستمها، با تصميم گيري مديريتي آميخته شود” چه نامیده می شوند؟
17. سيستمي كامپيوتري كه عمليات مهم روزانة سازمان را اجرا و ثبت مي كند چه نامیده می شود؟
18. سيستمهاي اطلاعاتي پشتيباني كننده فعاليتها و عمليات سطوح پاييني سازمان  چه نامیده می شود؟
19. سیستمی که وظیفه برنامه ريزي، كنترل، و تصميم گيري در سطح مديران مياني را از طريق تأمين گزارشات از عملكرد جاري و گذشته سازمان پشتيباني مي كند چه نامیده می شود؟
20. "يافتن الگو يا روابط موجود بين حجمهاي زيادي از داده " چه نامیده می شوند؟