به امتحان پایان ترم MIS خوش آمدید.

دانشجوی گرامی قبل از شروع امتحان موارد زیر را با دقت خوانده و سپس شروع به امتحان کنید.

تعداد سوالات امتحان: 20 سوال به صورت تصادفی از بانک سوالات

زمان پاسخگویی: 40دقیقه (پس از پایان زمان، سیستم به صورت خودکار امتحان شما را قطع خواهد کرد و تنها مجاز به ارسال موارد تکمیل شده هستید.)

هر دانشجو فقط یک بار می تواند امتحان دهد و پس از پایان امتحان دیگر مجاز نخواهد بود.

زمان امتحان از ساعت 15 الی 16 دقیقه خواهد بود.

نام نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی، نام پدر و شماره تلفن همراه خود را با دقت تکمیل نمایید.

در صورت وجود هرگونه مشکل می توانید از دکمه "با ما گفتگو کنید" در پایین صفحه اقدام به ارسال پیام نمایید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
کد ملی
شماره دانشجویی
نام پدر
1. کدامیک از جمله سیستم های کاربردی سازمانی به حساب نمی آید؟
2. سه کارکرد اصلی یک سیستم منابع انسانی را به تفکیک وظایف و سطح سازمانی و نوع سیستم های مورد استفاده نام برده و توضیح دهید.
3. حق تصمیم گیری توزیع شده و فرایندهای سازمانی کارا به عنوان دو آیتم مهم از دارایی های سازمانی مورد بحث قرار می گیرد، ارتباط بین آن ها را مشخص کنید؟
4. کدامیک از موارد زیر از تعاریف فرایندهای کاری به حساب نمی آید؟
5. کدامیک به عنوان یک دارایی سازمانی تلقی نمی گردد؟
6. دارایی های مکمل و دارایی های سازمانی را تعریف نموده و هریک را تشریح نمایید.
7.
محیط کسب و کار توسط کدامیک از تغییرات نیرومند در قرن حاضر بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است؟
8. منظور از فرایندهای کاری Business Processes چیست؟ حداقل دو تعریف ارائه کنید و 3 فرایند کاری برای بخش حسابداری یک فروشگاه زنجیره ای را تشریح کنید.
9. سيستمي كامپيوتري كه عمليات مهم روزانة سازمان را اجرا و ثبت مي كند چه نامیده می شود؟
10.

زنجیره ارزش سازمان را برای یک کارخانه خودروسازی توضیح دهید.

11. گزینه های جدید پیش روی طراحی سازمان های دیجیتالی را نام برده و توضیح دهید کدامیک تاثیر بیشتری بر کاهش هزینه های سازمان سنتی ایجاد می کند؟
12. سیستمی که براي كمك به تصميم گيري هاي غير ساخت يافته و استراتژيك مديران ارشد، بكار مي رود چه نامیده می شود؟
13.

محیط پیرامونی سیستم شامل کدامیک از موارد زیر نیست؟

14. انواع سیستم های اطلاعاتی را بر اساس نمودار هرم سازمانی توضیح داده و هریک را به همراه جزییات توضیح دهید.
15. قوانین و مقررات برای ایجاد بازاری عادلانه و پایدار را به عنوان کدام نوع دارایی می توان تلقی نمود؟
16. "اینکه مديران اطلاعات حياتي را دريافت و توزيع مي كنند"، کدام نقش مدیریت است؟
17. طبق نظریه هزینه عملیات، فناوری اطلاعات می تواند به صرفه جویی در هزینه های ............ کمک کند.
18. سيستمهایی که با استفاده از داده ها و ابزارهاي تحليلي به مديران براي تصميم گيري هاي غير ساخت يافته كمك مي كنند چه نامیده می شوند؟
19. سيستمهاي پشتيباني كننده از مديران ارشد در برنامه ريزي ها و تصميمات استراتژيك و بلند مدت چه نامیده می شود؟
20. "جمع آوري اسناد و ابزارهاي ديجيتالي حاوي دانش از منابع داخلي و خارجي در يك مكان واحد" چه نامیده می شوند؟