به امتحان پایان ترم MIS خوش آمدید.

دانشجوی گرامی قبل از شروع امتحان موارد زیر را با دقت خوانده و سپس شروع به امتحان کنید.

تعداد سوالات امتحان: 20 سوال به صورت تصادفی از بانک سوالات

زمان پاسخگویی: 40دقیقه (پس از پایان زمان، سیستم به صورت خودکار امتحان شما را قطع خواهد کرد و تنها مجاز به ارسال موارد تکمیل شده هستید.)

هر دانشجو فقط یک بار می تواند امتحان دهد و پس از پایان امتحان دیگر مجاز نخواهد بود.

زمان امتحان از ساعت 15 الی 16 دقیقه خواهد بود.

نام نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی، نام پدر و شماره تلفن همراه خود را با دقت تکمیل نمایید.

در صورت وجود هرگونه مشکل می توانید از دکمه "با ما گفتگو کنید" در پایین صفحه اقدام به ارسال پیام نمایید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
کد ملی
شماره دانشجویی
نام پدر
1. "يافتن الگو يا روابط موجود بين حجمهاي زيادي از داده " چه نامیده می شوند؟
2. منظور از فرایندهای کاری Business Processes چیست؟ حداقل دو تعریف ارائه کنید و 3 فرایند کاری برای بخش حسابداری یک فروشگاه زنجیره ای را تشریح کنید.
3. کدام ترکیب از خصوصیات ساختاری سازمانها به حساب می آید؟
4.

"براي بهره گيري كامل از فناوري اطلاعات، و دستيابي به بهره وري، قدرت رقابتي و اثربخشي، بسياري از سازمانها بايد طراحي مجدد شوند"، به عنوان کدام چالش مدیریتی سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد؟b

5. کدام مورد از وظایف کلاسیک مدیران به حساب نمی آید؟
6. کدامیک از جمله سیستم های کاربردی سازمانی به حساب نمی آید؟
7. طبق "نظریه نیروی کار" کدام مورد صحیح نیست؟
8. سيستمهاي پشتيباني كننده از مديران ارشد در برنامه ريزي ها و تصميمات استراتژيك و بلند مدت چه نامیده می شود؟
9. قوانین و مقررات برای ایجاد بازاری عادلانه و پایدار را به عنوان کدام نوع دارایی می توان تلقی نمود؟
10.

زنجیره ارزش سازمان را برای یک کارخانه خودروسازی توضیح دهید.

11. رویکردهای معاصر به سیستم های اطلاعاتی شامل کدام حوزه نمی باشد؟
12. انواع سیستم های اطلاعاتی را بر اساس نمودار هرم سازمانی توضیح داده و هریک را به همراه جزییات توضیح دهید.
13.
دگرگونی سازمانها در عصر جدید شامل کدامیک از موارد زیر نیست؟
14.

کدامیک از موارد زیر جز وظایف اصلی یک سیستم اطلاعاتی محسوب نمی شود؟

15. طبق نظریه های رفتاری کدام مورد صحیح نیست؟
16.

کدامیک از موارد زیر از زیرمجموعه های جهانی شدن محسوب نمی گردد؟

17. سه کارکرد اصلی یک سیستم منابع انسانی را به تفکیک وظایف و سطح سازمانی و نوع سیستم های مورد استفاده نام برده و توضیح دهید.
18. کدام ویژکی های منحصر به فرد سازمان ها آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد؟
19. تفاوت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و سیستم های مدیریت دانش را توضیح داده و در یک کارخانه تولید قطعات خودرو آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید.
20. کارکرد اصلی سازمان ها شامل همه موارد زیر است بحز .....