به امتحان پایان ترم MIS خوش آمدید.

دانشجوی گرامی قبل از شروع امتحان موارد زیر را با دقت خوانده و سپس شروع به امتحان کنید.

تعداد سوالات امتحان: 20 سوال به صورت تصادفی از بانک سوالات

زمان پاسخگویی: 40دقیقه (پس از پایان زمان، سیستم به صورت خودکار امتحان شما را قطع خواهد کرد و تنها مجاز به ارسال موارد تکمیل شده هستید.)

هر دانشجو فقط یک بار می تواند امتحان دهد و پس از پایان امتحان دیگر مجاز نخواهد بود.

زمان امتحان از ساعت 15 الی 16 دقیقه خواهد بود.

نام نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی، نام پدر و شماره تلفن همراه خود را با دقت تکمیل نمایید.

در صورت وجود هرگونه مشکل می توانید از دکمه "با ما گفتگو کنید" در پایین صفحه اقدام به ارسال پیام نمایید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
کد ملی
شماره دانشجویی
نام پدر
1. طبق نظریه هزینه عملیات، فناوری اطلاعات می تواند به صرفه جویی در هزینه های ............ کمک کند.
2. "اینکه سازمانها چگونه مي توانند ارزش حاصل از سيستمهاي اطلاعاتي را تعيين كنند"، به عنوان کدام چالش مدیریتی سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد؟
3. کدامیک از جمله سیستم های کاربردی سازمانی به حساب نمی آید؟
4. سيستمهایی که با استفاده از داده ها و ابزارهاي تحليلي به مديران براي تصميم گيري هاي غير ساخت يافته كمك مي كنند چه نامیده می شوند؟
5. گروه های متخصصین شامل کدامیک از عناصر اصلی سازمان ها محسوب می گردد؟
6. سيستمي كامپيوتري كه عمليات مهم روزانة سازمان را اجرا و ثبت مي كند چه نامیده می شود؟
7. کارکرد اصلی سازمان ها شامل همه موارد زیر است بحز .....
8. سه کارکرد اصلی یک سیستم فروش را به تفکیک وظایف و سطح سازمانی و نوع سیستم های مورد استفاده نام برده و توضیح دهید.
9. از دید سیستم های فنی-اجتماعی چه زمانی عملکرد سیستم می تواند بهینه شود؟
10.

محیط پیرامونی سیستم شامل کدامیک از موارد زیر نیست؟

11.

داده های پردازش شده به صورت معنی دار و مفید برای انسانها .......... نامیده می شود؟

12. افزايش كارايي در كاهش چرخة حيات طراحي محصول، به حداقل رساندن موجودي اضافه، پيش بيني تقاضا و مطلع نگه داشتن شركا و مشتريان چه نامیده می شود؟
13.

کدامیک از موارد زیر از زیرمجموعه های جهانی شدن محسوب نمی گردد؟

14.
دگرگونی سازمانها در عصر جدید شامل کدامیک از موارد زیر نیست؟
15. حق تصمیم گیری توزیع شده و فرایندهای سازمانی کارا به عنوان دو آیتم مهم از دارایی های سازمانی مورد بحث قرار می گیرد، ارتباط بین آن ها را مشخص کنید؟
16.

کدامیک از موارد زیر جز ابعاد سیستم های اطلاعاتی به حساب می اید؟

17. سیستم مدیریت دانش چیست؟ نقش سیستم های مدیریت دانش به چه صورت است؟ یک سیستم مدیریت دانش در دانشگاه را نام برده و توضیح دهید.
18. "ابزارهاي ارتباطي که مي توانند اسناد را بين كاركنان دانشي توزيع كنند" چه نامیده می شوند؟
19. کدام ترکیب از خصوصیات ساختاری سازمانها به حساب می آید؟
20. منظور از لجستیک معکوس چیست؟