به امتحان پایان ترم MIS خوش آمدید.

دانشجوی گرامی قبل از شروع امتحان موارد زیر را با دقت خوانده و سپس شروع به امتحان کنید.

تعداد سوالات امتحان: 20 سوال به صورت تصادفی از بانک سوالات

زمان پاسخگویی: 40دقیقه (پس از پایان زمان، سیستم به صورت خودکار امتحان شما را قطع خواهد کرد و تنها مجاز به ارسال موارد تکمیل شده هستید.)

هر دانشجو فقط یک بار می تواند امتحان دهد و پس از پایان امتحان دیگر مجاز نخواهد بود.

زمان امتحان از ساعت 15 الی 16 دقیقه خواهد بود.

نام نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی، نام پدر و شماره تلفن همراه خود را با دقت تکمیل نمایید.

در صورت وجود هرگونه مشکل می توانید از دکمه "با ما گفتگو کنید" در پایین صفحه اقدام به ارسال پیام نمایید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
کد ملی
شماره دانشجویی
نام پدر
1.

کدامیک از موارد زیر جز ابعاد سیستم های اطلاعاتی به حساب می اید؟

2.

"براي ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي يكپارچة چند مليتي، سازمانها بايد سخت افزار، نرم افزار و استانداردهاي ارتباطي جهاني و ساختارهاي گزارش دهي و حسابداري چند مليتي و فرآيندهاي سازماني چند مليتي طراحي كنند"، به عنوان کدام چالش مدیریتی سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد؟

3. "اینکه مديران، نقش تشريفاتي و رهبري را ايفا مي كنند"، کدام نقش مدیریت است؟
4. سيستمهاي اطلاعاتي پشتيباني كننده فعاليتها و عمليات سطوح پاييني سازمان  چه نامیده می شود؟
5. طبق نظریه هزینه عملیات، فناوری اطلاعات می تواند به صرفه جویی در هزینه های ............ کمک کند.
6.

"براي بهره گيري كامل از فناوري اطلاعات، و دستيابي به بهره وري، قدرت رقابتي و اثربخشي، بسياري از سازمانها بايد طراحي مجدد شوند"، به عنوان کدام چالش مدیریتی سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد؟b

7.

کدامیک از موارد زیر جز وظایف اصلی یک سیستم اطلاعاتی محسوب نمی شود؟

8. حق تصمیم گیری توزیع شده و فرایندهای سازمانی کارا به عنوان دو آیتم مهم از دارایی های سازمانی مورد بحث قرار می گیرد، ارتباط بین آن ها را مشخص کنید؟
9. گزینه های جدید پیش روی طراحی سازمان های دیجیتالی را نام برده و توضیح دهید کدامیک تاثیر بیشتری بر کاهش هزینه های سازمان سنتی ایجاد می کند؟
10. سیستمی که وظیفه برنامه ريزي، كنترل، و تصميم گيري در سطح مديران مياني را از طريق تأمين گزارشات از عملكرد جاري و گذشته سازمان پشتيباني مي كند چه نامیده می شود؟
11. کدامیک از تاثیرات منفی سیستم های اطلاعاتی به حساب نمی آید؟
12. سیستمی که براي كمك به تصميم گيري هاي غير ساخت يافته و استراتژيك مديران ارشد، بكار مي رود چه نامیده می شود؟
13. طبق نظریه های رفتاری کدام مورد صحیح نیست؟
14. "اینکه سازمانها چگونه مي توانند ارزش حاصل از سيستمهاي اطلاعاتي را تعيين كنند"، به عنوان کدام چالش مدیریتی سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد؟
15. کدامیک از انواع تصمیم گیری در سازمان نیست؟
16. شبکه های خصوصی سازمانی که مبتنی بر فناوری اینترنت هستند چه نامیده می شوند؟
17. منظور از فرایندهای کاری Business Processes چیست؟ حداقل دو تعریف ارائه کنید و 3 فرایند کاری برای بخش حسابداری یک فروشگاه زنجیره ای را تشریح کنید.
18. رویکردهای معاصر به سیستم های اطلاعاتی شامل کدام حوزه نمی باشد؟
19. کدام مورد از وظایف کلاسیک مدیران به حساب نمی آید؟
20. "اینکه مديران اطلاعات حياتي را دريافت و توزيع مي كنند"، کدام نقش مدیریت است؟