به امتحان پایان ترم MIS خوش آمدید.

دانشجوی گرامی قبل از شروع امتحان موارد زیر را با دقت خوانده و سپس شروع به امتحان کنید.

تعداد سوالات امتحان: 20 سوال به صورت تصادفی از بانک سوالات

زمان پاسخگویی: 40دقیقه (پس از پایان زمان، سیستم به صورت خودکار امتحان شما را قطع خواهد کرد و تنها مجاز به ارسال موارد تکمیل شده هستید.)

هر دانشجو فقط یک بار می تواند امتحان دهد و پس از پایان امتحان دیگر مجاز نخواهد بود.

زمان امتحان از ساعت 15 الی 16 دقیقه خواهد بود.

نام نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی، نام پدر و شماره تلفن همراه خود را با دقت تکمیل نمایید.

در صورت وجود هرگونه مشکل می توانید از دکمه "با ما گفتگو کنید" در پایین صفحه اقدام به ارسال پیام نمایید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
کد ملی
شماره دانشجویی
نام پدر
1.

کدامیک از موارد زیر جز ابعاد سیستم های اطلاعاتی به حساب می اید؟

2. کدامیک از تاثیرات منفی سیستم های اطلاعاتی به حساب نمی آید؟
3. "اینکه دانش مي تواند با استفاده از سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري و ديگر سيستمها، با تصميم گيري مديريتي آميخته شود” چه نامیده می شوند؟
4. "اینکه مديران تصميماتي در زمينة فعاليتهاي اصلي، تخصيص منابع و در مذاكرات اتخاذ مي كنند"، کدام نقش مدیریت است؟
5. کدامیک از موارد زیر جزو ویژگی های سیستم مدیریت روابط با مشتری نیست؟
6. افرادی که مسئول اجرای برنامه ها و اهداف مدیران ارشد هستند ......... نامیده می شوند.
7. طبق "نظریه نیروی کار" کدام مورد صحیح نیست؟
8. کدامیک از جمله سیستم های کاربردی سازمانی به حساب نمی آید؟
9. "جمع آوري اسناد و ابزارهاي ديجيتالي حاوي دانش از منابع داخلي و خارجي در يك مكان واحد" چه نامیده می شوند؟
10. کدامیک از ویژگی های سیستم های مدیریت دانش به حساب نمی آید؟
11.
دگرگونی سازمانها در عصر جدید شامل کدامیک از موارد زیر نیست؟
12.

محیط پیرامونی سیستم شامل کدامیک از موارد زیر نیست؟

13.

به عنوان یک تحلیلگر سیستم در یک سازمان دولتی با 10 اداره زیرمجموعه استخدام شده اید. از شما خواسته می شود با توجه به حجم اسناد و مدارک و گستردگی جغرافیایی ادارات در سازمان که به صورت پراکنده در واحدها و دوایر مختلف به صورت فیزیکی نگهداری می شود، سیستمی را پیشنهاد کنید که با کمترین هزینه صرف شده و زمان استقرار، بتواند مشکلات سیستم بایگانی را کاهش دهد. جهت انتخاب سیستم مناسب آرشیو و بایگانی به چه نکات و ویژگی هایی توجه می کنید؟

14.

کدامیک از موارد زیر از زیرمجموعه های جهانی شدن محسوب نمی گردد؟

15. "يافتن الگو يا روابط موجود بين حجمهاي زيادي از داده " چه نامیده می شوند؟
16. شبکه های خصوصی سازمانی که مبتنی بر فناوری اینترنت هستند چه نامیده می شوند؟
17. سيستمهاي اطلاعاتي پشتيباني كننده فعاليتها و عمليات سطوح پاييني سازمان  چه نامیده می شود؟
18. سیستمی که براي كمك به تصميم گيري هاي غير ساخت يافته و استراتژيك مديران ارشد، بكار مي رود چه نامیده می شود؟
19. دارایی های مکمل و دارایی های سازمانی را تعریف نموده و هریک را تشریح نمایید.
20.

زنجیره ارزش سازمان را برای یک کارخانه خودروسازی توضیح دهید.