آینده پژوهی رشت-قسمت دوم

قسمت دوم (بحران خانواده و هویت)

 1. طبق آمارهای رسمی کشور، شهر رشت بعد از تهران بیشترین آمار طلاق را دارد.
 2. افزایش سن نیروهای مولد نیز باعث می شود نیروهای انسانی لازم برای کشاورزی در روستاهای شهرستان رشت وجود نداشته باشد.
 3. کاهش کشاورزی باعث کاهش درامدزایی صنعت کشاورزی و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی روستاییان می شود و در نتیجه برای گذران زندگی با مشکل مواجه می شوند.
 4. خشکسالی نیز باعث کاهش ذخایر آب در استان گیلان می شود و در نتیجه با توجه به کاهش نیروهای انسانی، بهره وری کشاورزی به شیوه سنتی بشدت کاهش می یابد.
 5. سیل مهاجرت ها از سایر استان ها به گیلان و کیفیت پایین زندگی روستاییان، باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده و در نتیجه تمایل به سرمایه گذاری مجدد در کشاورزی و ایجاد کشاورزی مکانیزه کاهش می یابد.
 6. جمعیت کشاورز جهت تامین نیازهای خود به شهر مهاجرت می کنند و به سمت کارهای کاذب کشیده می شوند.
 7. نسبت جمعیت روستاییان به شهرنشینان در گیلان معنادار است. مهاجرت روستاییان باعث ایجاد خرده فرهنگ ها در شهر می گردد.
 8. عدم وجود صنایع بزرگ در شهر، از بین رفتن کشاورزی به عنوان موتور محرکه، افزایش جمعیت شهرها با توجه به مهاجرت روستاییان منجر به کاهش قابلیت های بالقوه شهر در جذب گردشگر می گردد.
 9. افزایش حاشیه نشینی منتج از مهاجرت، باعث افزایش مشکلات نگهداشتی شهر می گردد. بعلاوه با توجه به هجوم جمعیت و افزایش خلاف سازهای ساختمانی عملا فرصت توسعه آتی شهر نیز از بین می رود و شهر با بافت های فرسوده زیادی روبرو می شود.
 10. کاهش فرصت های اقتصادی ناشی از بین رفتن بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و بسته بندی، فشار اصلی را به بدنه بخش خرده فروشی وارد می کند.
 11. با افزایش عرضه در بخش خرده فروشی عملا فعالان اصلی این حوزه نیز در نتیجه ورود تازه واردین به مشکل برخورده و اقتصاد شهر به شدت تضعیف می گردد.
 12. بعلاوه نیروهای مهاجرت کرده از روستاها به علت عدم وجود درامد کافی نمی توانند تقاضای کافی به مثابه افزایش عرضه ایجاد شده مهیا کنند و در نتیجه تعادل عرضه و تقاضا بهم می خورد.
 13. با توجه به اینکه شهر پس از کاهش درامد بخش کشاورزی در تولید و افزایش جمعیت مهاجر روستایی امکان بهره برداری از فرصت های گردشگری را نیز نتوانسته در خود ایجاد کند لذا کالا و خدمتی برای ایجاد ارزش افزوده با سایر شهرها نداشته و به مرحله ورشکستگی می رسد و دهک های اقتصادی متوسط شهر کاهش یافته و دهک های پایین افزایش می یابند.
 14. بعلاوه سیل مهاجرت ها و افزایش خرده فرهنگ های روستایی در شهر و تحت تاثیر قرار گرفتن ان ها در معرض فرهنگ ماشینی شهری و افزایش قدرت زنان در قشر تازه مهاجرت کرده به جهت تحصیل فرصت های شغلی و اقتصادی باعث ایجاد مشکلات عمیق خانوادگی و در نتیجه افزایش بیش از پیش طلاق ها می گردد.
 15. افزایش خیانت نیز به عنوان عامل بعدی که در نتیحه در معرض قرارگیری مهاجران روستایی در معرض روابط جدید شهری ایجاد می شود شیوع زیادی می یابد و در نتیجه بنیان خانواده به عنوان یکی از نهادهای اصلی تحت تاثیر شدید قرار می گیرد.
 16. نهاد خانواده که به واسطه ایجاد نهاد آموزش و پرورش در صد سال گذشته یکبار یکی از کارکردهای اصلی خود را که همانا هویت بخشی به اعضای خود بود را به آموزش و پرورش واگذار کرده بود به واسطه این تغییرات جدید کارکرد حمایتی و عاطفی خود را نیز به روابط جدید شهری واگذار می کند و در معرض فروپاشی قرار می گیرد.
 17. نظام های آموزش و پرورش نیز به واسطه ظهور رسانه های اجتماعی مدرن، کارکرد هویت زایی خود را از دست می دهد و عملا این ارتباطات خواهد بود که هویت افراد را می سازد.
 18. با توجه به اینکه ارتباطات، فی الذات قدرت تصمیم گیری نداشته و خرد جمعی مسئول تولید محتوای فکری می باشند و با توجه به اینکه جمع حاضر در آن زمان، میراثدار مشکلات بنیادین اخلاقی و اجتماعی ناشی از امتزاج خرده فرهنگ ها هستند نمی توانند محتوای خوبی را جهت ایجاد هویت تولید کنند و شاهد از بین رفتن کامل نهادهای رایج امروزی نظیر خانواده خواهیم بود.
 19. مسیر جهانی شدن در نتیجه از بین رفتن ظرفیت های فرهنگی و پیشینه های تاریخی که در دوران اوج مهاجرت به شهرها صورت خواهد گرفت ابدا اثری از مفاهیم ارزشی و هنجارهای اخلاقی بجا نمی گذارد و شهر رشت را در زمره یکی از پرتناقض ترین شهرهای کشور قرار می دهد.
 20. عدم وجود صنایع مادر باعث عدم بکارگیری متخصصین و افراد حرفه ای در سطح شهر می شود و این افراد یا به شهرهای دیگر مهاجرت می کنند و یا به کارهای دیگر مشغول می شوند.
 21. سیستم آموزش عالی نیز در راستای رفع نیازهای منطقه ای در کشور اقدام نمی کند و همسویی با بردارهای رشد شهری ندارد و با توجه به عدم بکارگیری متخصصین پیشین در تربیت نیروهای جدید نیز نمی تواند موفق عمل کند و نیروهای جدید نیز که تجربه متخصصین قبل از خود را دارند، سال به سال از علاقه و جدیت شان در کسب تخصص کاسته می شود و عملا شهر پتانسیل های سرمایه انسانی خود برای توسعه را از دست می دهد.
 22. کاهش سطح تخصص در نیروهای انسانی باعث فرو رفتن کامل شهر در رانت، روابط ناسالم، کاهش امنیت می گردد و شهر به سمت فساد کامل کشیده می شود.
 23. ایجاد فساد کامل در تمامی عناصر اثرگذار، امکان بازبینی را از ساختارهای نظارتی و کنترلی سلب می کند و شهر به سمت بحران امنیت پیش می رود.

ادامه دارد.

نویسنده: پویا نخجیرکان

قسمت اول (بحران آب و جمعیت)-کلیک کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *