آینده پژوهی رشت

قسمت اول (بحران آب و جمعیت)

 1. کمبود آب و خشکسالی در کشور به حالت بحرانی رسیده است.
 2. افزایش مهاجرت به شهرهای شمالی از مناطق مرکزی ایران صورت می گیرد.
 3. این روند در چندسال گذشته قوت گرفته و شاهد حضور افراد زیادی از تهران، اصفهان، مشهد، اردبیل… در سطح گیلان هستیم.
 4. جمعیت گیلان به بیش از 5 میلیون نفر و به تبع جمعیت رشت به بیش از 3 میلیون نفر می رسد.
 5. افزایش جمعیت منجر به افزایش تقاضای مسکن می شود. افزایش تقاضای مسکن باعث افزایش قیمت زمین در وهله اول و گسترش شهر در وهله دوم می گردد.
 1. در سطح شهر، زمین های بسیاری وجود دارد که با وجود فاصله کمتر از 10 دقیقه ای به مرکز شهر ارزش مترمربع آن، کمتر از 200 هزار تومان است.
 2. در صورتی که برنامه ریزی هدفمند توسط شهرداری صورت نگیرد به احتمال بسیار زیاد اکثریت جمعیت در محور رشت به انزلی مستقر می شوند که به تبع خارج از حریم شهر قرار می گیرد.
 3. قرارگیری آن ها در خارج شهر باعث می شود که شهر نتواند از درامدهای حاصل از مهاجرت، منفعت اقتصادی لازم را در حوزه های زیرساختی ببرد، به جهت اینکه درامدهای نوسازی و عوارض شهری توسط آن ها پرداخته نمی شود.
 4. در کنار این مساله باید توجه داشت که به علت عدم وجود زیرساخت های شهری در محور رشت-خمام، ساکنین این مناطق بصورت غیر رسمی از امکانات زیرساخت شهری رشت استفاده خواهند کرد.
 5. ایجاد مشاغل خرده فروشی سازمان دهی نشده برای رفع نیازهای جمعیت افزوده شده باعث افزایش بیش از پیش ترافیک شهری رشت می گردد.
 6. بعلاوه بسیاری از کسب و کارهای بزرگ مقیاس که می توانند در جهت کاهش بیکاری شهری کمک کنند به خارج از شهر گرایش پیدا می کنند و نه تنها باعث ایجاد درآمدهای پایدار برای نگهداشت شهر نمی شوند بلکه به جهت سرمایه گذاری صورت گرفته شده توسط مهاجرین، از نیروی کار بومی به عنوان نیروهای ارزان استفاده می کنند.
 7. افزایش درخواست خدمات دهی امکانات زیرساختی شهر باعث افزایش شدید هزینه های نگهداشتی شهرداری و فرسایش امکانات زیرساختی شهر می گردد و با توجه به حجم بالای هزینه های نگهداشتی، شهرداری با مشکلات عدیده در تخصیص بودجه لازم مواجه می شود.
 8. از سوی دیگر افزایش جمعیت مهاجرین باعث اختلاف طبقاتی بیشتر بین محلات شهر می گردد و قیمت های کاذب در سطح مسکن بوجود می آید که باعث جابجایی دهک های درامدی متوسط به محلات پایینتر می گردد و محلات متوسط شهری به واسطه افزایش مهاجرین به محلات گرانتر برای زندگی تبدیل می شود.
 9. افزایش اختلاف طبقاتی منجر به افزایش تعارضات اجتماعی بین مردم بومی و مهاجرین می شود و شهر وارد گذار جدیدی در مدیریت شهری خواهد شد که تاکنون تجربه این مساله در رشت وجود نداشته است. اوج این اختلافات نیز در انتخابات اعضای شورای شهر صورت خواهد گرفت به نحوی که هر قومیتی خواستار داشتن نماینده در ارکان مدیریت شهر می شود. با تغییر ساختار شورای شهر بدنه مدیریت شهری نیز دستخوش تغییرات اساسی همسو با اعضای شورای شهر خواهند شد و میزان تعارضات در بدنه مدیریت شهری بشدت افزایش خواهد یافت.
 10. مشکلات اقتصادی نگهداشت شهر عملا امکان توسعه فضایی و کالبدی را از شهر می گیرد و با توجه به اینکه در آن برهه، برنامه ریزی کل نگر توسط مدیریت شهری بواسطه مشکلات اقتصادی نمی تواند صورت گیرد، شهر دچار حاشیه نشینی می گردد و کیفیت فضای شهری بشدت کاهش می یابد. افزایش جرم و جنایت و کاهش امنیت اجتماعی از تبعات این مساله خواهد بود.

ادامه دارد.

نویسنده: پویا نخجیرکان

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *